การแสดง ‘แสง-สี-เสียง’ พิธีเปิดงาน ‘ตักบาตรเทโว’ จังหวัดอุทัยธานี

  • By Entertainment Addict Editorial Team
  • 03 ต.ค. 2020 (15:42 น.)
  • 0

การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดอุทัยธานี  เป็นการจำลองเรื่องราวพุทธประวัติครั้งที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  และเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน  หรือเรียกว่า “วันมหาปวารณา”

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์หลายร้อยรูปพร้อมเพรียงเดินลงจากยอดเขาสะแกกรัง ผ่านบันได 449 ชั้น ถือเป็นบันไดแก้วสู่สังกัสนครในพุทธกาล ลงมายัง วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี  เป็นสายยาวท่ามกลางฉากหลังคือ บันไดที่อยู่ระหว่างกลางภูเขา  ดูเสมือนหนึ่งพระสงฆ์กำลังลงมาจากยอดเขาดาวดึงส์  ผู้คนเบื้องล่างตระเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอใส่บาตรพระสงฆ์  จนเป็นภาพที่จดจำ ทั้งยังช่วยสร้างศรัทธาและสืบสานให้พระพุทธศาสนาคงอยูสืบไป ณ วัดสังกัตรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี


Entertainment Addict Editorial Team
อ่านทั้งหมด