‘ท่องเที่ยวสีขาว’ ชวนเอ็กซ์แพทเที่ยวราชบุรี กระตุ้นท่องเที่ยว ‘New Normal’

  • By Entertainment Addict Editorial Team
  • 23 ก.พ. 2021 (09:03 น.)
  • 0

ท่องเที่ยวสีขาว รับยุค New Normal “พิพัฒน์” ชวนกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวราชบุรี “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เดินหน้าสนับสนุนโครงการ ท่องเที่ยวสีขาว เพื่อเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจบริการ ทั้งผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และรองรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

ท่องเที่ยวสีขาว

ล่าสุด ได้นำกลุ่มชาวต่างชาติ ที่ประกอบอาชีพ และพำนักในราชอาณาจักรไทย หรือกลุ่ม เอ็กซ์แพท (Expatrialtes) ลงพื้นที่คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และสนับสนุน การท่องเที่ยวสีขาว อีกทางหนึ่ง

นอกจากจะสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ร่วมถึงส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้กลุ่มชาวต่างชาติ ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมแนวใหม่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เป็นกระบอกเสียง ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

การท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” อพท. ได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ที่เน้นวิถีคลอง วิถีเกษตร และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างคุณค่า ให้กับแหล่งท่องเที่ยว จากอัตลักษณ์ของชุมชน

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการพัฒนา และเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างนักสื่อความหมาย และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบ ให้พร้อมสำหรับการให้บริการการท่องเที่ยว อีกด้วย

เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำคัญ 4 แหล่ง ได้แก่ วัดโชติทายการาม, บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด, ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และ สวนเกษตรแม่ทองหยิบ

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเสริมว่า การดำเนินการพัฒนา เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” อย่างต่อเนื่องของ อพท. ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในระยะเวลา 2 ปี นั้น มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความเข็มแข็ง ของกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพชุมชน และยกระดับกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน ได้ต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับชุมชน และคนในพื้นที่ ในการใช้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป

ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ทำโครงการท่องเที่ยวสีขาว ด้วยการดึงพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาฝึกอบรมสร้างมาตรฐาน การขายอาหารเครื่องดื่ม หรือสินค้าต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นธรรม และไม่โก่งราคา หรือ หลอกลวงนักท่องเที่ยว

สำหรับผู้ผ่านการอบรม จะได้รับเสื้อกั๊ก ท่องเที่ยวสีขาว รวมทั้งบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการได้ว่า มาใช้บริการแล้วจะไม่ถูกโกง และหลอกลวง จนทำให้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหาย

การจัดทำท่องเที่ยวสีขาว กรมการท่องเที่ยว จะลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดต่าง ๆ นำร่องจาก จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดชื่อดังต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และบุคลากรทางการท่องเที่ยว ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น พ่อค้า แม่ค้าร้านส้มตำ ขายอาหารทะเล ผู้ให้บริการเตียงผ้าใบ ร่มชายหาด และที่จอดรถ

ทั้งนี้ จะมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการบัญชี และต้นทุน ความสะอาดและสุขอนามัย บุคลิกภาพ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรม จะได้รับเสื้อกั๊กท่องเที่ยวสีขาว และบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทราบว่า เป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม และพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย สะอาด

ที่สำคัญ คือ การคิดราคาเป็นธรรม มีมาตรฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับความประทับใจในการไปท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่ถ้าคนกลุ่มนี้ถูกร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ขั้นแรกจะถูกตักเตือน และเพิกถอนเสื้อและบัตรประจำตัวต่อไป


Entertainment Addict Editorial Team
อ่านทั้งหมด